חוסן זהב

“הזדקנות היא לא אבדה של הנעורים אלא שלב חדש של הזדמנות וכוח” (בטי פריד).
“חוסן זהב” היא סדנה להקניית כלים לחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי בגיל השלישי. הזקנה היא שלב משמעותי ומאתגר בחייו של כל אדם. תקופת חיים זו מתבטאת בשינויים גופניים, נפשיים וחברתיים. פעמים רבות הפרישה מעבודה, התמודדות עם קשיים פיזיים, הצטמצמות הקן המשפחתי ושינויים במעגל החברתי, יהוו זרז להתפתחות גורמי לחץ וחרדה.

מטרת התכנית היא להעניק כלים מעשיים לשיפור התמודדות האדם בגיל השלישי עם האתגרים הייחודיים לשלב זה של החיים, כמו גם עם מצבי משבר ואובדן, תוך ראייה כוללת של האדם ומעגלי התמיכה העומדים לרשותו. כלי החוסן נלמדים הן במסגרת קבוצתית והן במסגרת פרטנית.

במחקר המלווה את התכנית נמצא כי חל שיפור בתחושת הרווחה האישית בקרב המשתתפים, עלייה בתחושת השליטה בחייהם וירידה בתחושת הבדידות. הערכת התכנית, מדדיה ותוצאותיה מסייעים לפיתוח מודלים עתידיים בתחום הגיל השלישי.

התכנית כוללת סדנה קבוצתית של 10 מפגשים שבועיים, וכן מפגשים וסדנאות המיועדים לבני משפחה של הקשישים, תומכים עיקריים, מטפלים סיעודיים ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

 

שיתוף פעולה עם רשויות ומוסדות

“חוסן זהב” מופעלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וארגונים התנדבותיים, ונותנת מענה למאות קשישים. התכנית מיושמת בין השאר במוסדות ובמועדונים עירוניים, בבתי דיור מוגן ובבתי אבות, וכן באופן פרטני לקשישים המתגוררים לבדם. בין השותפים לתכנית רשויות מקומיות, אש”ל, עזר מציון, עמותות על”ה, “עיר ללא אלימות” ועוד.

מתנדבים ב”חוסן זהב”

בתכנית פעילים עשרות מתנדבים-מנחים, בהם אנו רואים חלק בלתי נפרד מהצלחת התכנית. כחלק מעקרונות התכנית מכשיר מרכז “חוסן” מתנדבים בני הגיל השלישי, בעלי רקע מקצועי וטיפולי, המעוניינים להנחות אחרים ולקחת חלק במיזם.

לפרטים נוספים ויצירת קשר לפנות ל: office@ch-resilience.org.il

Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים A site by razgroup