חוסן חינוך

“חוסן חינוך” הנו מערך פסיכו-חינוכי רחב הכולל מגוון תכניות לפיתוח ולחיזוק חוסן אישי ומיומנויות התמודדות עם מצבי לחץ. מטרת תכניות “חוסן, חינוך” הינה להקנות כלי התמודדות עם מצבי לחץ יום יומיים, וכן עם מצבי טראומה ומשבר, והן מופעלות כתוכניות מניעה. ההתערבות מכוונת לפיתוח תרבות כיתתית ובית ספרית המכוננת על תפישה פסיכו-חינוכית של תפקיד המורה. באמצעות שפה רגשית ייחודית ניתן להקנות שיטות התמודדות לתלמידים. שיטות אלה כוללות כלים פסיכולוגים קוגניטיביים-התנהגותיים מעולם התוכן של “התערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות בעצימות נמוכה”Low Intensity Cognitive Behavioral Interventions (LICBT-I) .

תכנית “חוסן חינוך” מתמקדת בהתמודדות הילדים, ההורים והצוות עם משברים יום יומיים מתוך גישה של “חיסון לדחק” (Stress Inoculation). הודגם כי למידה ותרגול התמודדות אל מול משברים “קטנים” מאפשרים פיתוח דרכי ההתמודדות עם משברים “גדולים” ואפילו בעלי פוטנציאל טראומטי. ההתמודדות ורכישת הכלים נעשית במעין תהליך של חיסון.

תכניות “חוסן חינוך” הן תכניות תלת שנתיות הכוללות שנת הקנייה, שנת הטמעה ושנת הרחבה. לאחר מכן ‘שפת החוסן’ הופכת לשפה של המוסד החינוכי. לצורך הטמעת התכנית פותחו יחידות הדרכה שונות . ההדרכה נפתחת בהכשרה בסיסית בת יומיים וחשיפת התכנית למנהלי המוסדות. לאחר מכן מתחילה הדרכת המורים הנעשית בשיטת “מניפה”, כאשר בשלב הראשון היועצים החינוכיים והפסיכולוגים בבית הספר מודרכים על ידי מומחים לחוסן, במקביל, אלו מדריכים את מחנכי הכיתות, ומחנכי הכיתות מלמדים את תלמידי בית הספר. ההדרכה מבוצעת אחת לשבוע/שבועיים ומאפשרת מעקב צמוד אחר הפעלתה.

תכני התכנית נשאבים מתוך אירועי לחץ יום-יומיים בכיתה. כתוצאה מכך, מיומנויות שנלמדות ומתפתחות ממשיכות להיטמע לאורך שנת הלימודים. התכנית מתבצעת תחת בקרה ניהולית, תקציבית ובקרת איכות באמצעות תהליך הערכה.

ליצירת קשר עם מנהל התכנית: אדיר מלמד, adirmel@gmail.com

חוסן בתי ספר

תכניות “חוסן בתי ספר”:

חוסן בבתי ספר יסודיים: המערך כולל תכניות נפרדות לכיתות א-ב, ג-ד, ה-ו. התכניות מועברת על ידי מחנכות הכיתה כחלק מתכנית “כישורי חיים”.

חוסן בחטיבת הביניים: התכנית כוללת 10 מפגשים המועברים על ידי מחנכת הכיתה, והיא מועברת באופן חוויתי וכוללת מצגות, סרטונים ומשחקי תפקידים.

חוסן בתיכון: התכנית כוללת 10 מפגשים המועברים על ידי מחנכת הכיתה, והיא מועברת באופן חוויתי וכוללת מצגות, סרטונים ומשחקי תפקידים. במהלך התכנית מוצגים סרטונים של בני נוער המספרים את חוויותיהם באמצעות וידאו- בלוג.

כל התכניות כוללת מערכים המותאמים למוסדות בחינוך הממלכתי, ממלכתי-דתי, וכן למוסדות במגזרים החרדי והערבי.

התכנית לכיתות העל-יסודי כוללת גם דגשים ייחודיים והתאמות לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב.

 

פעילויות ייחודיות של התכנית:

“שגרירי חוסן”

תלמידים בכיתות ה-ו המקבלים העשרה נוספת בכלי החוסן מיועצת בית הספר ותפקידם לפעול להטמעת כלים אלו בפעילויות השונות בבתי הספר: בהפסקות פעילות, בעיתות חירום ובזמן של תרגילי חירום.

 

“חונכות חוסן”

תלמידי השכבה הגבוהה מלמדים את תלמידי השכבות הנמוכות את כלי החוסן באמצעות מערכי שיעור מפורטים.

 

“טיפות חוסן”

מודולות קצרות של כ-10-20 דקות המרעננות את “כלי החוסן” שנלמדו ומעודדות שיח עליהם, באמצעות סרטים, מצגות, הפעלות ועוד. ישנן כ-50 “טיפות חוסן” שונות המועברות החל מהשנה השנייה לתכנית. הטיפות מותאמות לקהלי יעד שונים, לרבות צוותי ההוראה.

 

“שרשרת החוסן”

תכנית באמצעותה תלמידים שלמדו את ‘כלי החוסן’ מלמדים קשישים בבתי אבות (תכנית בין דורית).

 

הישגים מרכזיים של התכנית

מחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2011, 50:340-348 הנחשב לכת העת המקצועי המוביל בעולם בתחום בריאות הנפש של הילד והמתבגר, הראה כי תלמידים באשקלון שעברו את תכנית המניעה (שאינה עוסקת בטראומה) לפני מבצע “עופרת יצוקה”, גילו יותר חוסן, ובאופן משמעותי, מתלמידים שלא עברו את התכנית באותה עיר (הפרש של 50% בתסמינים פוסט-טראומתיים לטובת קבוצת ההתערבות).

מחקרים קודמים שבדקו את התכנית כאשר זו יושמה לאחר אירועים טראומטיים, הראו כי בנוסף לירידה משמעותית באחוזי הטראומה בקרב תלמידים שעברו את התכנית, יכולת החזרה לשגרה היתה מהירה יותר והביצועים החברתיים והלימודיים היו טובים יותר בתקופה שלאחר האירועים הטראומטיים.

התכנית הוערכה באופן עצמאי על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ”ה) ונמצא, בין היתר, כי היועצות חשו שהן נתרמו מהכלים של תכנית “חוסן” הן באופן אישי והן במישור המקצועי. עוד עלה מההערכה כי כל היועצות והרוב המכריע של המחנכות (95%) המליצו על המשך העברת התכנית בבתי הספר. המחנכות והיועצות שצידדו בהמשך העברת תכנית “חוסן” בבתי הספר נימקו זאת בכך שהתכנית תרמה לילדים בהקניית כלים יעילים להתמודדות עם מצבי לחץ.

ההערכה גם מצאה כי רוב המחנכות חשו בנוח עם העברת שיעורי “חוסן”, בעיקר בשל היותה תכנית מובנית ופרקטית, וכי כשני שלישים מהמחנכות סברו כי בעקבות יישום התכנית חל שינוי לטובה באקלים הכיתתי: האווירה בכיתה היתה נעימה יותר, חל שיפור בקשר בין התלמידים לחבריהם ובינם לבין המחנכת.

בנוסף, כשני שלישים (65%) מהמחנכות סברו כי בעקבות יישום תכנית “חוסן”, חל שינוי לטובה ביכולתן להתמודד עם הקשיים הרגשיים של תלמידיהן ו-59% חשו כך בנוגע לתפקידן כמחנכות. בעיני היועצות, התכנית הובילה להתחלה של שינוי תודעתי בקרב הילדים. (http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Hosen_project.htm).

 

עדויות מהשטח

ילדים המשתתפים בתכנית מרגישים:

 • נוח ובטוח לדבר על הקשיים במסגרת הכיתתית :
  “אני יודעת שאני יכולה לספר כי לא יגלו את מה שאני אומרת, כי עוד ילדים מספרים”.
 • שהם “לא לבד” :
  ” בהתחלה פחדתי שיצחקו עלי אבל אז כשכולם דיברו, נרגעתי”.
 • “נראים” :
  “אני אוהב לדבר בשיעור הזה כי אז אני יודע שרואים אותי ואני מרגיש חזק”.

גילי, תלמידת כיתה ד’ בבי”ס בירושלים :

“התכנית לימדה אותי ואת החברים שלי מתי צריך להחזיק ומתי לשחרר”

מדברי היועצות שעלו במסגרת מתן משוב על התכנית:

 • “הילדים מחכים לשעורי חוסן. הדים נפלאים”
 • “התוכנית והכלים שהיא נותנת הם חובה – בראש וראשונה לאנשי המקצוע וצוות ההוראה. גם אנחנו צריכים בכל שלב בחיים לעצור, לחשוב, לפתח כלים. למשל תרגיל שריר החוסן – מתי לשלוט ומתי להרפות ובעיקר דף העבודה “חומר למחשבה” (עמ’ 22) – הוא תרגיל שיש להדפיסו ולהדביק על המקרר בכל בית בישראל. לכל מטרה ספציפית בזמן נתון. זהו המשוב שקיבלתי מהמורה”
 • “תוכנית חוסן נתנה לכיתה האמורה מתנה – היא גיבשה את הכיתה, שלומדת ביחד כבר שלוש שנים, לקבוצה מלוכדת. לכל בת יש מקום בטוח בתוך הקבוצה”.
 • “בכיתה עם בעיות רגשיות והתנהגותיות קשות – כמו הכיתה שבה העברתי את התוכנית ביחד עם המחנכת – נוצרה שפה רגשית וחל שינוי משמעותי ביכולת הריסון וההבעה הרגשית של הבנות. כולל וויסות רגשי”.
 • ” תכנית חשובה כהשלמה לכישורי חיים”
 • “בנות בכיתה מספרות שהעבודה בקבוצה בתכנית חוסן עזרה להן להסתגל ולהסתדר יותר טוב ביניהן”
 • “רמת שיתוף הפעולה בכיתה השתנתה פלאים”
 • “התרגילים מעשיים- התנסות בפועל בקבוצות קטנות או זוגות, ניתן להפנים כך טוב יותר ויש הנאה”
 • “דרך העבודה מחייבת שיתוף והיחשפות של המורה. המורה היא חלק מהקבוצה. צורת העבודה שלי ושל המחנכת בשיעורי חוסן היא הנחיה – אנחנו שותפות מלאות למה שמתרחש בקבוצה, משתפות מהעולם האישי והפנימי שלנו, חושפות את הרגשות שלנו ברמה המתאימה . ראינו שזה מאפשר לבנות להיפתח, להרגיש בטוחות ולשתף גם מעולמן הפנימי.”

דבי , אם שהשתתפה בתוכנית “חוסן הורים”:

“הבת שלי הייתה בחרדות. חוסן סייע לה, ולנו ההורים שהשתתפנו ב”חוסן הורים” נתן כלים להתמודד בבית. חובה לפתוח עוד קבוצות של חוסן להורים.”

 

תכניות “חוסן גנים”

תכנית חוסן גנים כוללת תכנית לגני טרום חובה- “שוני כמוני”, המלווה על-ידי בובה המגישה לילדים את כלי התכנית באמצעות דקלומים, שירים ומשחקים. התכנית כוללת 10 מפגשים המועברים על ידי הגננות.

לגני חובה, תכנית “חוסן ילדי הגן”, התכנית כוללת 10 מפגשים המועברים על ידי הגננות.

הגננות משתלמות בתכנית במסגרת השתלמות של 30 שעות המעוברת על ידי מנחים בכירים מטעם מרכז “חוסן” . ההשתלמות מתמקדת בלמידת כלי החוסן עבור הגננת עצמה וכן הכשרה על אופן הפעלת התכנית לילדי הגן.

קיימת תכנית ייעודית לגנים של המגזר החרדי.

גננת, אור יהודה: א. “מאז תחילת הקורס רכשתי כלים רבים שעשיתי בהם שימוש בחיי הפרטיים ובעבודתי כגננת. הנשימות, עבודה על רגשות כמו כעס, פחד, שמחה ואכזבה. אני מרגישה שהקורס העשיר אותי רבות ותרם לי בכמה מישורים ואשמח להמשיך ללמוד ולפתח את הכלי גם בשנה הבאה”. ב.”הייתי רוצה שתכנית זו תיכנס יותר ויותר למערכת החינוך וללב ליבם של ילדינו, שילמדו לזהות את הרגש שהרגישו, לשיים אותו ולדעת כיצד להתמודד עם רגשות שליליים כמו שמפרטת התכנית”.

ליצירת קשר עם מנהל התכנית: אדיר מלמד, adirmel@gmail.com

Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים A site by razgroup